मी तुम्हाला पैसे हस्तांतरित करू शकतो का मग तुम्ही इतर पुरवठादाराला पैसे द्याल?

2022-10-19

होय, आम्हाला तुमच्याकडून पैसे मिळाल्यानंतर आम्ही इतर पुरवठादारांना पैसे देऊ शकतो.